ҚАЗАҚ ОТБАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЙБІР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚАЗАҚ ОТБАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЙБІР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Выбор валюты
Дата публикации статьи в журнале: 25.12,2019
Название журнала: Американский Научный Журнал, Выпуск: № (32) / 2019, Том: 1, Страницы в выпуске: 43-45
Автор:
, «Тұран–Астана» университеті Қазақстан, Нұр–Сұлтан қаласы, профессор
Автор: Иргебаева Назиля Мұқатаевна
, «Тұран–Астана» университеті Қазақстан, Нұр–Сұлтан қаласы, доцент
Автор: Андекина Регина Эрнстовна
, «Тұран–Астана» университеті Қазақстан, Нұр–Сұлтан қаласы,
Анотация: Мақалада қазіргі қоғамда отбасы мәселесіндегі етек алып отырған динамикалық өзгерістер және ол өзгерістерді реттеуде өміршең ұлттық салт дәстүрлерді яғни, Рухани жаңғыру талабына сай жандандыруға негіз болатын зерттеу материалдарының көрсеткіштеріне талдау жасалған.
DOI:
Данные для цитирования: Рахметова Рахила Умирзаковна Иргебаева Назиля Мұқатаевна Андекина Регина Эрнстовна. ҚАЗАҚ ОТБАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЙБІР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Американский Научный Журнал. Социологические науки. 25.12,2019; № (32) / 2019(1):43-45.

Список литературы: Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 1.«Неке және отбасы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағының қорытындылары атты статистикалық жинақ/ редакциясын басқарған Ә.А.Смайлов / Аста на, 2011-204б. 2.Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х томах. М., Мысль, 1983. Т.4. Перевод С. А. Жебелева 3.Психология семьи: учебник для студентов высших проф. Образования /[Н.В.Гребенникова, Е.В.Гурова, Е.И.Захарова и др. ]; под.ред. Е.Г.Сурковой.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-240 с.- (Сер. Бакалавриат). 4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. Учеб. пособие.-М.:Гардарки.2004.-320 с. 5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология.- 2007.- 352 с.